Avís legal

Condicions generals d’ús del portal Celsius Meteo

Dades identificatives:

Celsius Meteo SCP
Av Constitucio nº 62 esc.2 planta 6
08740 – Sant Andreu de la barca (Barcelona)
CIF J66777442

CELSIUS METEO SCP l’informa que l’accés i ús de la pàgina web www.consultoriameteorologica.cat i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de CELSIUS METEO SCP, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

CELSIUS METEO SCP es reserva el dret a realitzar canvis al Portal www.consultoriameteorologica.cat i en tots els portals web del que és titular sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereixen els Portals s’actualitzen periòdicament. A causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en els mateixos.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal. CELSIUS METEO SCP no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a www.consultoriameteorologica.cat i en tots els portals web dels quals és titular, en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d’aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.


Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal de Celsius Meteo i dels portals web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a CELSIUS METEO SCP o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos en el servidor de CELSIUS METEO SCP.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de CELSIUS METEO SCP. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Portal atorgada a l’usuari es limita a la descàrrega per part de l’usuari d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

CELSIUS METEO SCP, declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb CELSIUS METEO SCP a través de la pàgina de contacte.

Privadesa

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, CELSIUS METEO SCP, es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i en deure tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals que obren en els fitxers de CELSIUS METEO SCP, sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció. Per exercir els seus drets, podrà fer ús del formulari de contacte, en la mateixa pàgina de contacte.

CELSIUS METEO SCP manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a CELSIUS METEO SCP, sense perjudici que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

CELSIUS METEO SCP es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, CELSIUS METEO SCP anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, la seva acceptació d’aquests canvis.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, CELSIUS METEO SCP i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

Frames
CELSIUS METEO SCP prohibeix expressament la realització de “frammings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu portal o portals sota la seva titularitat.


Versió multillentguatge
El portal web de CELSIUS METEO SCP, està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus respectius territoris, de conformitat amb l’establert en l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d’Autonomia. Les llengües són el català. També està traduït a una llengua estrangera, anglès.

S’adverteix que amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i en les altres llengües, derivades del procés de traducció a les mateixes.


Estadístiques d’ús
CELSIUS METEO SCP, informa de la utilització de Google Analytics en aquest portal i els portals de titularitat de CELSIUS METEO SCP, a efectes exclusivament estadístics.

moonAvís legal